Home » Posts tagged "viral hoax"

Truy vết ‘tin giả’ xuyên quốc gia về COVID-19

20 MARCH 2021 | REPORTING ASEAN In English | Burmese | Indonesian Độ “tào lao” của thông tin cho rằng chế độ ăn thực phẩm chứa alkaline cao (giàu kiềm) có thể chống dịch Covid-19 đến nay đã được xác định khẳng định trên khắp thế giới. Tuy nhiên, thông tin sai lệch này cũng […]

© 2024 Reporting ASEAN – Voices and views from within Southeast Asia. All Rights Reserved.

Scroll to top