Home » Posts tagged "Vietnamese women in media"

Câu chuyện về những tay máy nữ của báo chí Đông Nam Á

Phụ nữ ít xuất hiện trong công việc ảnh/video báo chí và những chuyện liên quan ở Đông Nam Á. Dù tình hình đã và đang thay đổi, vấn đề này tiếp tục được bàn luận dưới quan điểm về vai trò của nam và nữ, những thói quen mặc định của tòa soạn và góc nhìn của phụ nữ.

© 2024 Reporting ASEAN – Voices and views from within Southeast Asia. All Rights Reserved.

Scroll to top