Home » Posts tagged "Southeast Asia media"

IN NUMBERS: Southeast Asia’s Online Behaviour

This set of infographics describes how Southeast Asians’ digital lives are: how connected they are, how long they are online, their interest and interactions with news, views on misinformation, and more.

Câu chuyện về những tay máy nữ của báo chí Đông Nam Á

Phụ nữ ít xuất hiện trong công việc ảnh/video báo chí và những chuyện liên quan ở Đông Nam Á. Dù tình hình đã và đang thay đổi, vấn đề này tiếp tục được bàn luận dưới quan điểm về vai trò của nam và nữ, những thói quen mặc định của tòa soạn và góc nhìn của phụ nữ.

SOUTHEAST ASIA: News Interest High, Trust In Media Low

Can Southeast Asians trust less and less the news, as they consume more of such news, mainly in online venues? Can they turn to social media to access news, but distrust social media at the same time? These appear to be case, says findings from the ‘2020 Digital News Report’.

© 2024 Reporting ASEAN – Voices and views from within Southeast Asia. All Rights Reserved.

Scroll to top