Home » #mediaonmedia

ស្តាប់បទពិសោធនៃដំណើរផលិត podcast របស់កម្ពុជា

Podcast កំពុង​មាន​ការ​ពេញនិយម​យ៉ាងខ្លាំងក្នុង​ចំណោម​យុវជន ដោយ​ភ្ជាប់​ពួកគេ​ទៅនឹង​ប្រធានបទ​ជា​ច្រើន​ដូចជា​ ព្រឹត្តិការណ៍​បច្ចុប្បន្ន​ សកម្មភាព​ឆ្លើយតប​នឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ រហូត​ដល់​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត​ និង​ការតស៊ូ​ជាដើម។

IN NUMBERS: Arrests of Journalists and Media Staff in Myanmar

Our charts look at the number of journalists, media staffers arrested since the 1 Feb coup, and the crackdown on news organisations. Data from the Detained Journalists Information group, plus other verified information. Data viz by Yvonne T Chua.

Her Lens: Where are Southeast Asia’s Photojournalists?

Women are much less visible in photo and visual journalism and related work in Southeast Asia. Though things have been changing, the issue touches on perceptions of women and men’s roles, default newsroom habits and the female gaze.

Câu chuyện về những tay máy nữ của báo chí Đông Nam Á

Phụ nữ ít xuất hiện trong công việc ảnh/video báo chí và những chuyện liên quan ở Đông Nam Á. Dù tình hình đã và đang thay đổi, vấn đề này tiếp tục được bàn luận dưới quan điểm về vai trò của nam và nữ, những thói quen mặc định của tòa soạn và góc nhìn của phụ nữ.

Truy vết ‘tin giả’ xuyên quốc gia về COVID-19

20 MARCH 2021 | REPORTING ASEAN In English | Burmese | Indonesian Độ “tào lao” của thông tin cho rằng chế độ ăn thực phẩm chứa alkaline cao (giàu kiềm) có thể chống dịch Covid-19 đến nay đã được xác định khẳng định trên khắp thế giới. Tuy nhiên, thông tin sai lệch này cũng […]

In Laos, A Radio Station That’s More Than Radio

COVID-19 was bad news for many media outlets, but it pushed Lao Youth Radio to experiment. It’s now an online media outlet with infographics and visual stories, keen on hosting networking among young journalists. Reporting ASEAN talks to its founder and managing director, Bounheng Southichak.

Myanmar: ‘We Will Exist During – and Beyond – the Coup’

Amid the brutal crackdown in Myanmar, a journalist tells Reporting ASEAN they will continue to record the story of the popular uprising. They asked outsiders to press for space for journalism and said that in a digital world, there is no longer ‘outside’ or ‘inside’ Myanmar:  “We have professional journalists, technology and platforms.”

Keep Quiet or Speak Up When Someone Sends Unverified Content? Tough.

The results of a Reporting ASEAN survey give interesting views into how Southeast Asians interact with news and misinformation, including amid COVID-19. Plus – a total of 99% said they had ‘average’ to ‘excellent’ skills  in judging the reliability of content.

Fact-checking, Vietnamese Style

Meet the Vietnam Anti-Fake News Center, the newest kid on the fact-checking block in Southeast Asia. It doesn’t work like fact-checkers work elsewhere, but the COVID-19 infodemic has created new spaces for such initiatives within the limits of the media scene.

สื่อมวลชนเมียนมาจับตาและเฝ้าคอยอย่างหวั่นๆเมื่อมีรัฐประหาร

ผู้สื่อข่าวเมียนมามักคุ้นเคยกับสภาพการทำงานที่ยากลำบาก แต่การรัฐประหารโดยกองทัพในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทำให้เกิดคำถามที่ว่า คนในวิชาชีพสื่อสารมวลชนจะยังทำอะไรได้บ้าง โดยที่ชาวเมียนมาได้ทำอาชีพนี้อย่างจริงจังแค่ 10 ปีหลังนี้เอง

After Coup, Myanmar’s Journalists Watch and Wait, Warily

Myanmar’s journalists are no strangers to working in hostile settings. But the February military coup throws up questions about what may be left of the profession of journalism, which has been around for just a decade in the Southeast Asian country.

အရှေ့တောင်အာရှတွင် ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်ဆိုင်သော လုပ်ဇာတ်တစ်ခုကို ခြေရာခံလိုက်ခြင်း

အယ်လ်ကာလိုင်းပါတဲ့ အစားအစာတွေဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ကနေ သင့်ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်ဆိုတဲ့ မဟုတ်မဟတ် ရေးထားတာကို မှတ်မိပါသလား။ အလျင်အမြန် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့တဲ့ အဲဒီသတင်းကို အခု ဆောင်းပါးပါ ‘ခြေရာခံလိုက်ထား’ ပုံကိုကြည့်ရင် အချက်အလက်စစ်ဆေးရတဲ့ အလုပ်ဟာ အခက်အခဲတွေများပြားသလောက် တစ်ဖက်ကလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရမယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။

Southeast Asia: Contact Tracing A COVID-19 Hoax

Remember the hoax claiming that alkaline foods can protect you from COVID-19? The ‘contact tracing’ of its viral trail, in this story, shows that as challenging as fact checking is, the work must continue.

Asia Tenggara: Penelusuran Kontak atas Hoax COVID-19

Masih ingatkah dengan hoax yang mengklaim bahwa makanan beralkali dapat melindungi anda dari COVID-19? Di artikel ini, ‘penelusuran kontak’ atas jejaknya yang viral menunjukkan bahwa meskipun upaya cek fakta masih menghadapi banyak tantangan, upaya ini harus terus berlanjut.

© 2021 Reporting ASEAN – Voices and views from within Southeast Asia. All Rights Reserved.

Scroll to top